Tyck till!

Enkät hösten 2013

I höstas skickades det ut några frågor till nya och gamla medlemmar. Syftet var att stämma av läget och uppdatera föreningens verksamhet. Här är en kort sammanställning.
Du får gärna bidra med dina tankar genom att gå in på länken här intill och svara på enkäten.

1. Vilka aktiviteter tycker du att Företagsamma Kvinnor skall anordna, för att bäst ge dig stöd som företagsam kvinna?

Kom gärna med konkreta förslag på aktiviteter och ämnen som är intressanta.

* En blandning mellan att lyfta fram medlemmarnas kunskaper i temakvällar till att bjuda in extern föreläsare.
* Det kan vara sådana enkla temas som datatema där de personer som har frågor kan skicka in dem i god tid till mötesträffen och sedan går den av medlemmarna som kan området igenom och tipsar med konkreta exempel så att vi alla kan dra nytta av dennes kompetens.
* Det kan vara struktur på kontoret, tips och rationalisering i pappershögarna, prioriteringar. Det är många delar i ett enmansföretag och det är svårt att få ihop allt till en balanserad helhet. Är någon av medlemmarna en fena på det kan denne leda kvällens tema.
* Det kan t ex vara hur man skapar sin egen hemsida gratis, då tänker jag på att vi praktiskt skapar en sådan så att alla lär sig funktionerna enkelt så man kan jobba vidare hemma.
* Kan vi ordna minimässor där vi presenterar våra företag , där vi bjuder in kunder eller blivande kunder.
* Något inspirerande föredrag av någon medlem eller någon utifrån, varvat med "enkla" träffar där man bara fikar och umgås, pratar, lär känna. Ungefär som det har varit tror jag.
* Behöver ju inte vara påkostade föreläsare. Tror att många drar sig för kostnader.
* Behöver inte heller vara någon mat, för min del. Helt ok med kaffe och the och det minskar ju också kostnaderna.
* Tema för mötet tror jag skulle fungera!
* Roligt om fler vill berätta om sina verksamheter lite mer ingående!
* Jag har bara varit på ett fåtal möten men tycker att en kort presentation av sig själv var bra. Tycker nog att det skulle räcka med max 4 möten per år.
* Trevligt med presentation av kvinnors företagsamhet.
* Aktiviteter som har med företagande att göra. Vi kommer från många olika verksamheter men det vi har gemensamt är företagandet.
* Ego föredrag med både små och stora kvinnliga företagare och samtal i anslutning.
* Själva frågan är i sig en utmärkt aktivitet för en av våra sammankomster.
* Skapa möjlighet att återkommande och i lite längre och mer i personliga möten – på djupet sälja in sin verksamhet ( istället för introduktionspitchen, det känns väldigt oinspirerande och tjatigt)
* Vara lite osvenska skryta och berätta om när vi kände att vi hade flow, berätta om goda och lyckade saker vi gjort. Och varför vi tror att det lyckades. Goda exempel inspirerar. Och – smittar.
* Tex bokföringskurs konkreta tips
* Nå ut till kunder på ett kreativt sätt
* Hur gör den framgångsrika företagaren
* Leda sig själv och andra

* Fler aktiva kvinnliga företagare på heltid som träffas och minglar. Gärna fler affärs luncher.
* Diskussion kring ett på förhand annonserat ämne eller fråga . Här finns det hur mycket spännande som helst. Kan exempelvis belysa branschförutsättningar, marknad, prissättning, finns det olika förutsättningar för kvinnor/män i företagandet, bemötande, ålder, förändringar, förändringsbenägenhet, hur påverkas vi personligen av teknikutvecklingen, hur påverkas vår bransch och våra intäkter/kostnader av teknikutvecklingen
* Föreläsningar eller presentationer i helkvällsformat från någon medlem. I syfte att komma in i ämnet och mer på djupet förstå föreläsarens verksamhet.

2. Vad är den största nyttan och syftet för dig med att delta i föreningens aktiviteter?

* Få inspiration från alla fantastiska kvinnor som finns och kanske också inspirera er andra.
* Har lärt mig mycket av er andra och fått goda idéer som inspirerat mig vidare i mitt arbete.
* Träffa andra företagande kvinnor. Kanske höra något föredrag om något som rör företagande som profession.
* Rent praktiskt hur kan jag använda FB för att nå ut till fler kunder massor av sådana praktiska tips som underlättar för mig som inte har den tiden att lägga på att lära upp mig i min ensamhet.
* Syftet var att söka kunskap och uppdrag. Har huvudsakligen arbetat i manliga världar. Sökte därför kunskap om kvinnligt förtagande. Sammankomsterna har varit väldigt fint ordnade och trevliga men nyttan har inte varit den jag önskat och hoppats på. Det jag saknar från den ” manliga världen” är att det i trevligheten fanns lite mer stringens.
* Utökat kontaktnät.
* Att få kontakter som kan tycka att mina tjänster, varor kan vara intressanta. Att få kontakter som jag i min tur kan anlita för mina behov. Inte lika viktigt, men även i syfte att få fler rent sociala kontakter.
* Att träffa och möta andra kvinnor i olika branscher.
* Att få fler kontakter, både som leder till affärer men också socialt att träffa fler som arbetar med att driva företag på heltid och utbyta erfarenheter.
* Träffa andra företagsamma kvinnor; inspiration, samarbete

3. Skulle du kunna tänka dig att under nästa år själv hålla i en aktivitet, föreläsning etc för föreningens intressenter/medlemmar ?

* Kanske att jag kan tänka mig att arrangera något, jag hör av mig om jag kommer finna tiden.

* Kan absolut tänka mig att hålla min Föreläsning LIVSKRAFT! Talar om hälsa ur ett helhetsperspektiv!
Mat, andning, motion, sömn, vila, beröring, relationer, tankar om Dig själv och andra. ALLT har betydelse för hur Du mår!

* Mindfulness - men det kanske inte har med företagande att göra ....? Eller så kan man hitta något om Mindfulnes och företagande.

* Finns det intresse så ställer jag gärna upp. Det som är mitt intresse är ekonomi för företagare. Där är jag påläst.

4. Inom vilken bransch driver du verksamhet?

Friskvård

Inom kulturbranschen
Fotografering
Reklam, AD, stylist, grafisk formgivning, konstgalleri på Klädesholmen
Numera främst illustrationer för olika ändamål. Bland annat kort med egna illustrationer.

Utbildning
Utbildningar , handledning
Rådgivning och projektledning med inriktning på produkt – och verksamhetsutveckling ur ett kund / användarperspektiv.

5. Hur länge har du varit varit aktiv i verksamheten?

Ca 4 år, tror jag
Sedan millenieskiftet
Reklam sedan 70 talet, pop up galleri sedan 2009.
I denna bransch ca 5 år. Som företagare i 35 år.
Jag har haft mitt företag i tre år.
14 år med avbrott för studier och annat yrkesarbete
sedan 2010

6. Är du medlem i Företagsamma Kvinnor?

Ja
ja , det tror jag
Nej, försökte förra året men föll nog lite mellan stolarna där. Kan tänka mig medlemskap 2014.
Ja
Nej
Nej, det har inte blivit så
Har inte betalat ännu...
Ja
Har varit medlem nästan från början

7. Bor du på Tjörn, Orust eller i Stenungsund?

Tjörn
Tjörn, bor på och verkar från Klädesholmen
Tjörn
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
Stenungsund
...

8. Annan tanke, fundering som du vill framföra till styrelsen?

* Fortsätt ert arbete! Utveckla konceptet ? Får ganska ofta frågan om Företagsamma kvinnor om den fortfarande finns... bli lite mer synliga - kanske ?
* Det är det självupplevda som utvecklar oss. Bra föreläsningar är som en god dusch, man mår bra en stund men det måste göras om regelbundet och håller aldrig i längden.
* Skulle gärna kommit på fler träffar, har bara besökt några enstaka pga att jag är med i en sångkör som övar torsdagar och jag vill inte missa det. Man kan inte tänka sig att lägga träffarna på rullande veckodagar?
* Tyvärr har jag inte kunnat vara med på väldigt länge eftersom jag jobbar mycket på kvällstid , jag ska försöka få ihop tiderna för mig att kunna gå.