Tjörns kommun

Helene Evensen, näringslivsstrateg på Tjörn.

Vad gör en näringslivsstrateg - hur kan hon hjälpa mig som företagare?
Näringslivsstrategen har till uppgift att stötta och ge råd i näringslivsfrågor till Tjörns företagare.
En viktig uppgift är att aktivt arbeta för att arbetsvillkoren ska bli bättre för den enskilda företagaren, en annan att kontakten med kommunen ska bli så bra som möjligt.

Hos näringslivsstrategen kan du få hjälp med:

information
stöd
vägledning
utveckling
nätverk

... vare sig du:

har en affärsidé
går i expansionstankar
har rekryteringsbehov
eller bara vill ha råd eller information.

Tjänsterna är kostnadsfria.

Kontaktuppgifter

Helene Evensen
Näringslivsstrateg
Kommunkansliet
Kommunkansliets stab
0304-60 12 90
helene.evensen@tjorn.se

Läs mer om näringlivet på Tjörn här:

Top