Orust kommun

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är en mötesplats där företrädare för näringsliv och kommun träffas för att utbyta idéer, utveckla samarbete och driva Orust framåt.

Näringslivsrådets idé är att:

  • skapa ett djupare samarbete mellan näringsliv och kommun.
  • utbyta och utveckla tankar och idéer om Orusts framtid.
  • tillsammans skapa bra förutsättningar för näringsliv och kommun att utvecklas.
  • tillsammans marknadsföra Orust som en bra plats att bo och driva företag i.

Rådgivning och stöd

Du kan få stöd och rådgivning av vår näringslivsutvecklare. Om du har akuta problem i ditt företag kan du vända dig till företagsakuten.

Näringslivsutvecklaren ger råd och stöd till företagare i Orust kommun.

Näringslivsutvecklaren hjälper till med

  • information
  • stöd
  • vägledning
  • utveckling
  • nätverk

Det är kostnadsfritt att få rådgivning näringslivsutvecklaren.

Rådgivning och stöd
Vänd dig till vår kommunstrateg för att få stöd och rådgivning. Har du har akuta problem i ditt företag kan du vända dig till företagsakuten.

För mer information om näringslivsrådet och rådgivning kontakta:

Näringslivsutvecklare Petra Ohldin

orustknapp